Reader Comments

Difference

by Mr Khánh Duy Vũ (2019-09-19)


Tại sao phải làm điều này khi toàn bộ quan điểm của một món quà là tặng một thứ gì đó thực sự muốn hoặc có thể được người nhận thưởng thức? Tại sao không tiếp cận việc tặng quà theo cách thoải mái hơn và tìm kiếm thứ gì đó mà người nhận sẽ yêu thích và đó sẽ là niềm vui để tặng? Bạn đang tìm kiếm ý tưởng quà tặng sinh nhật? Quà tặng cho anh? Đối với một người dường như có tất cả mọi thứ? Đối với ai đó có một hương vị độc đáo và cá tính?