User Profile

Ms Agnes Lee

Bio Statement

giao du là 1 phần không thể thiếu trong hành vi của con người. Rối loàn giao thiệp với liên quan chính yếu tới suy giảm thính giác, thị giác và / hoặc lời nói, ảnh hưởng tới khả năng thu nạp, hiểu, cung cấp và mô tả thông tin bằng lời nói, phi ngôn ngữ và hình ảnh. Khi không được nhận dạng và ko được quản lý, các điều kiện rất thường xuyên này sở hữu thể có ảnh hưởng bất lợi đối sở hữu sự tăng trưởng của con trẻ, ảnh hưởng tới tiến trình giáo dục, thị trấn hội và tâm lý.

Hình ảnh có liên quan

Vật liệu / Phương pháp phòng tránh rối loạn ngôn ngữ
Một nhóm chuyên gia đã thảo luận về việc sàng lọc trẻ em ở độ tuổi đến trường và tuổi đi học về các vấn đề về thính giác, thị giác và lời nói trong Đại hội lần thứ 10 của Liên đoàn Thính học Châu Âu (EFAS), được tổ chức tại Warsaw, Ba Lan, vào ngày 22 tháng 6, 2011.

Các kết quả
Tuyên bố đồng thuận châu Âu về thính giác, thị giác và sàng lọc lời nói ở trẻ em tuổi mẫu giáo và tuổi đi học là kết quả của các cuộc thảo luận khoa học. Nó được xác nhận bởi các chuyên gia về thính học, tai mũi họng, âm vị học, nhãn khoa và bệnh lý ngôn ngữ lời nói từ khắp châu Âu *.

Các yếu tố chính của sự đồng thuận, như được mô tả trong tài liệu này, là: 1) xác định vai trò của các chương trình sàng lọc trong việc xác định và điều trị các rối loạn giao tiếp; 2) xác định dân số mục tiêu; 3) thúc đẩy nhận thức chung về hậu quả của rối loạn giao tiếp; 4) nhận ra sự cần thiết của một hệ thống kiểm soát chất lượng trong các chương trình sàng lọc; 5) khuyến khích hợp tác giữa các nước châu Âu để cung cấp một mức độ cao các dịch vụ y tế công cộng để phòng ngừa, xác định và điều trị các rối loạn giao tiếp.

Kết luận
Tuyên bố đồng thuận châu Âu về thính giác, thị giác và sàng lọc lời nói ở trẻ em tuổi mẫu giáo và tuổi đi học sẽ khuyến khích các cơ quan thích hợp của các quốc gia khác nhau tham gia sàng lọc các rối loạn giao tiếp ở trẻ em trước tuổi đến trường và tuổi đi học.

Từ khóa: sàng lọc, giảm thính lực, rối loạn giao tiếp, trẻ em ở độ tuổi đi học, tuyên bố đồng thuận
Click here: https://medium.com/@dichungnao/phong-tranh-roi-loan-ngon-ngu-d6ee3db5d503

Kết quả hình ảnh cho Preventing language disorders
Giao tiếp là một kỹ năng phức tạp của con người kết hợp các yếu tố thể chất và tinh thần. Ngôn ngữ và giao tiếp rất quan trọng đối với tất cả trẻ em và thanh thiếu niên [1]. Xã hội hiện đại đòi hỏi trình độ giao tiếp cao; lời nói, ngôn ngữ, tầm nhìn và khả năng đọc viết là những kỹ năng nền tảng cần thiết để đáp ứng những nhu cầu này [2].

Rối loạn chức năng ở một hoặc nhiều khu vực này, ví dụ, do các tình trạng y tế khác nhau, có thể dẫn đến rối loạn giao tiếp. Rối loạn giao tiếp có thể liên quan đến suy giảm thính giác, thị giác và / hoặc lời nói, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận, hiểu, sản xuất và thể hiện thông tin bằng lời nói, không lời nói và hình ảnh.

Khi không được điều trị, rối loạn giao tiếp ở thời thơ ấu có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực hơn nữa, chẳng hạn như chậm phát triển khả năng giao tiếp và tiếp thu ngôn ngữ bình thường. Đổi lại, điều này có thể dẫn đến thành tích giáo dục hạn chế, giảm cơ hội việc làm và các vấn đề với thích ứng xã hội. Do đó, xác định và can thiệp sớm là điều cần thiết [1] để có thể tiến hành các phương pháp điều trị hiệu quả trước khi những hạn chế đáng kể phát triển.

Phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm hiệu quả và có định hướng, cũng như thúc đẩy, phòng ngừa và giáo dục, có thể tạo ra cơ hội tốt hơn cho trẻ bị rối loạn giao tiếp. Trẻ em gặp khó khăn trong việc đạt được khả năng giao tiếp cần có sự hỗ trợ phù hợp để cho phép chúng tương tác xã hội, tham gia đầy đủ vào giáo dục và có cuộc sống an toàn, lành mạnh [1]. Năng lực giao tiếp cao là rất cần thiết cho sự tiến bộ ở trường và công việc.

Click here: https://dichungnao.vn/